Legea 143 din 2000 actualizata 2017

INFRACȚIUNILE PREVĂZUTE ÎN ART. 272 DIN LEGEA NR. 31/1990 ...

Legea 143/2014 ( pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice ) LEGEA 31/1990, Actualizata 2017, privind societatile ...

6 Mar 2014 515 din 14 august 2013, dându-se textelor o nouă numerotare,Legea nr. 143/ 2000 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri a 

lex.justice.md (2) Sistemul public de pensii se organizează şi funcţionează pe principiile sistemului public de asigurări sociale prevăzute la art. 3 din Legea nr.489-XVI din 8 iulie … Noul Cod fiscal 2020 - Legea 227/2015 LEGE nr. 26 din 24 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Ordinul nr. 350 din 23 februarie 2017 ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 (*actualizată*) EMITENT ...

Art. 19 Sancţionarea traficului şi a altor operaţiuni ...

LEGE nr. 114 din 11 octombrie 1996 (**republicata ... **) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997. Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 21 octombrie 1996 si a mai fost modificata prin Ordonanta de urgenta a HOTĂRÂRE nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea ... HOTĂRÂRE nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 6 alin. (1), art. 24 alin. (2), art. 30 şi ale art. 42 din Legea nr. Descarca Legea Salarizarii Unitare 2018 - Legea nr. 153/2017 Legea salarizarii actualizata. Modificari Legea Salarizarii ; Prin derogare de la prevederile art. 21 alin (2)-(6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 2019-2021, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat

Legea nr. 682/2002 – Republicare *) LEGE

LEGEA 143/2000, Actualizata 2018, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. 11/09/2017 mihai550 avocat penal. Capitolul I Dispoziții generale I–IV, care fac parte integrantă din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prin înscrierea unei noi plante sau substanțe, Legea nr. 682/2002 – Republicare *) LEGE Legea nr. 682/2002 – Republicare *) M. Of. nr. 288 din 18 aprilie 2014 LEGE privind protecţia martorilor CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. ‒ Prezenta lege reglementează asigurarea protecţiei şi asistenţei martorilor a căror viaţă, integritate Monitorul Oficial - lege 2018  LEGE nr. 333 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1111 din 28 decembrie 2018

LEGE nr.78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea ... D.C.C. nr.458/2017: DECIZIA nr. 458 din 22 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, raportate la art. 13 2 din acelaşi act normativ, cu referire la … INFRACȚIUNILE PREVĂZUTE ÎN ART. 272 DIN LEGEA NR. 31/1990 ... Directorul este persoana căreia consiliul de administrație îi deleagă conducerea societății. În conformitate cu art. 143 din Legea nr. 31/1990, consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. LEGE nr.187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în ...

lex.justice.md (2) Sistemul public de pensii se organizează şi funcţionează pe principiile sistemului public de asigurări sociale prevăzute la art. 3 din Legea nr.489-XVI din 8 iulie … Noul Cod fiscal 2020 - Legea 227/2015 LEGE nr. 26 din 24 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Ordinul nr. 350 din 23 februarie 2017 ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 (*actualizată*) EMITENT ... Prezenta forma actualizata este valabila de la 8 mai 2014 pana la data selectata 17 octombrie 2014 în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Parlamentul României adoptă prezenta lege. Litera i) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie

Textul integral: Legea nr. 143/2000, privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si in format PDF. Textul publicat in Monitorul Oficial 

LEGE Nr. 286/2009 din 17 iulie 2009 privind Codul penal Actele normative marcate cu dou ă asteriscuri (**) se refer ă la derog ări de la Legea nr. 286/2009 sau con ţin modific ări/abrog ări efectuate asupra acestor derog ări. Modific ările şi complet ările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În fa ţa fiec ărei modific ări sau complet ări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea lex.justice.md (2) Sistemul public de pensii se organizează şi funcţionează pe principiile sistemului public de asigurări sociale prevăzute la art. 3 din Legea nr.489-XVI din 8 iulie … Noul Cod fiscal 2020 - Legea 227/2015 LEGE nr. 26 din 24 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Ordinul nr. 350 din 23 februarie 2017 ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 (*actualizată*) EMITENT ...